අලුතින් එක්කල

recent/hot-posts

Advertisement

ඉංග්‍රීසි

3/English/featured

හිංදි

3/Hindi/featured

දෙමල

3/Tamil/featured

තෙලිගු

3/Telugu/featured

වෙනත්

3/Other/featured

Tv Series

3/Tv Series/featured

Advertisement

Read more

Show more
Descendants 3 (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | වංශවතුන්ගේ යුක්තියේ නිදහස
Sindhubaadh (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | ජාවාරම
Hawaa (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග
Jackpot (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | මායා බඳුන
Super 30 (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | නිදහස් අධ්‍යාපනයට ගිය කල
Chikati Gadilo Chithakotudu (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | හොල්මන එක්ක සෙල්ලම් කරමුද? (18+)
Chembarathipoo (2017) Sinhala Subtitles| සිංහල උපසිරසි සමග  |ලෝක දෙකක් අතර
Parasite (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | පරපෝෂිත
Anna (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | නිදහස වෙනුවෙන් රටවල් දෙකක් සමග සටන් කරන තරුණියකගේ කතාව [18+]
Kabir Singh (2019) Sinhala Subtitles | සිංහල උපසිරසි සමග | සිතමින් සිටියෙමි මාද නුඹ ගැනම